Monday, December 06, 2004

Umiejętność zapominania.

Przepis jest stary jak świat, ale jednak po dziś dzień dajemy się wodzić za nos.

Mówi się, że: Ślepi Wyznawcy nigdy nie odchodzą, są tylko wymieniani na nowych.

Gorzkie powiedzenie, szczególnie kiedy zdamy sobie sprawę, że to My, społeczność ludzka na przełomie wieków, jesteśmy tymi Wyznawcami.

Dziel i Rządź.

W jednej ręce kij, w drugiej marchewka. Czasem chowa się kij, czasem chowa się marchewkę, bezustannie widoczny jest tylko ten Jedyny na czele i Kilku Wybranych, za którymi pokornie podążają krocie meee... mmmeeee...

Ależ nie, nie obrzynają nas, nie wiodą na szafot, w pełnej jasności umysłu składamy nasze życia w ofierze Najświętszej Jedności. Dlaczego, mmmeeee... Brakuje nam wiedzy pierwotnej, nasze mózgi są zbyt małe.

Tylko przywódcy totalni wiedzą totalnie wszystko.

Co do pytania, czy są szanse pokoju na naszej ziemi, tej rzekomo najświętszej ziemi:

Bez Szans, dopóki Najświętsza jest Władza.

Dziel i Rządź Iran z Irakiem, Palestyńczyków z Izraelczykami.

Rozsądnie i dobitnie ulokuj swoją władzę tak, żeby Unia Europejska przypadkiem nie powtórzyła się na Bliskim Wschodzie.

Dziel i Rządź Południową Afryką, w afrykańskim mroku.

Podzieleni, zostaniecie klajstrem zjednoczeni ze Zjednoczonymi, Stanami.

Nazywa się to: Nowy Porządek Świata.dyplomaci...


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Tłumaczenie z angielskiego: Natalia

Wednesday, December 01, 2004

Ioram Melzer o Tajemnicy („Sodot”)


Ioram Melzer w Literature & Books, Ma'ariv 18.10.02


Tajemnica Corinny jest kolejną książką pisarki, która podpisuje się jedynie swoim imieniem. Jednak Tajemnica bardzo intruguje... Okazuje się też, że to jej trzecia książka podczas gdy pierwsza została opublikowana blisko trzydzieści lat temu.

Jednak to, co nas w Corinnie tak interesuje nie sprowadza się jedynie do jej tożsamości. Wręcz przeciwnie, Tajemnica jest zajmującą książką, inną i naprawdę cenną.

Książka odkrywa przed nami niezwykły język Corinny. Podejrzewam, że odkrycie to nie przychodzi od razu, książka jest napisana codziennym i żywym hebrajskim, dobrze nam znanym. Jednak Tajemnica to nieuchwytność, dlatego dopiero po kilkudziesięciu stronach czytelnik zaczyna rozumieć jak działa na niego język Corinny.

Bardzo bezpośrednim, z pozoru prostym językiem, krótkimi zdaniami pozbawionymi dłużyzn, Corinna dociera do serca czytelnika i stwarza na jego oczach czystą i jasno określoną rzeczywistość. Ten styl pozostaje niezmienny do końca książki. Tajemnica jest powieścią nowoczesną, zbudowaną z fragmentów – secen i opowiadań – o częstych zwrotach akcji pokazujących zmianę punktu widzenia narratora.

Zwięzłość języka właściwa tej książce pozwala Corinnie przejść z ogólności do szczegółu, od szerokiego planu do detalu i od obiektywności do subiektywnych niuansów.

Corinna wspaniale włada piórem, co widać na całej przestrzeni tej książki. Tajemnica – książka o ludziach we współczesnym Izraelu, o otaczających ich wydarzeniach związanych z krajem i narodowością, o ich osobistych wahaniach, które nie zawsze łączą są z miejscem i czasem ani z „sytuacją” polityczną, choć nigdy nie są od nich całkiem wolne. Narrator, który sam przechodzi zmianę, pod koniec książki staje się niejako pryzmatem odbijającym to, czego doświadcza – ludzi, miejsca, historie. Corinna tworzy dystans, który daje pełne pole widzenia. Prowadzi narratora poprzez posiadającą wiele twarzy izraelską materię i przygląda się jej z zewnątrz. Ale z nim samym też się nie identyfikuje, odcina się zatem od wszystkiego i wszystkich.

Jest to powieść o niecodziennym charakterze, który całkowicie pochłania czytelnika. Umiarkowanie, ironia, owo iskrzenie – świadome i ukrywane, sprawia, że czytanie tej książki staje się niezwykłym doświadczeniem, jak przystoi dobrej literaturze.*****************
Tłumaczenie z rosyjskiego: Natalia
(za "Йорам Мельцер о "Тайнах" (Содот)" tłum. z hebrajskiego na rosyjski: Vladi Dvoyris)

Google Groups Subscribe to TimeIn Tel-Aviv
Email:
Browse Archives at groups-beta.google.com