péntek, december 31, 2004

Cunami & Anyu

Cunami & Anyu

1.

Tegnap éppen egy olyan házba látogattam, amelynek a közepén - nem úgy, mint nálam - egy tévé áll.

Lejátszva és újrajátszva, a CNN stílusában vég nélkül ismételgetve, láttam a filmet, amelyet egy „amatőr” kamerával készítettek: egy csónak jelenik meg a képernyőn, majd az embereket, akik elevenek és egészségesek, boldogan lebarnultak, kimossák belőle a heves hullámok, és nem, ez nem a Vízi Vidámpark.

Mint a hangyák, a piszkos vízben találják magukat, kiöblítik őket, megsemmisülnek a csapból kifolyó vízben.

Majd egy újabb műsor következett, ahol vagy harminc másodpercen át a riporter mély témákat fejtegetett, mint: - Hogyan kezelte az izraeli média a cunami-katasztrófát? Több ember hal meg autóbalesetben Izraelben, mint ahány izraeli most eltűnt, de még mielőtt egyetlen izraelit is holtan találtak volna, a média máris izraeli ügyként tálalta! Miért? A nézettség érdekében!

2.

Úgy gondolom, a cunami-katasztrófa az egész Emberiség számára jelentős. Mi a létezésünk, ha nem Állandó Védekezés: építkezés, takarítás, ruhák, cipők, tűz, elektromosság, és a fa, amit éppen elültettél: mind a Hangyák védekező tettei, hogy így üzenjék: - Szembenézünk veled, Természet Gazda!

Hatalmas óriásnak vagy sárkánynak mutatkozol, de mi annyira okos emberek vagyunk, egyetlen gyermek kisujja is megállíthatja magát az Özönvizet!

Nem te vagy az egyetlen, aki ölni és pusztítani tud - mi is elég rosszak vagyunk hozzá, legalább annyira, mint te.

Képtelen vagy megkülönböztetni az igazságot és a rosszat - a mi törvényeink és alkotmányaink keresztülhasítják Izraelt.

Amit te elpusztítasz, az Ember mindazt újraépíti;

Amit mi elpusztítunk, ha egyszer pusztítunk, eltűnik, Allah legyen irgalmas hozzájuk, ó jaj.

3.

Hogyan?
Nem hallom!
Nem értem a lényeget?
Ki vagy te?

Földanya vagyok.

És akkor? Nem tartozol a tárgyhoz. Cunami van a tengeren, Anyu!

Nem láttátok, hogyan vonult vissza előlem a tenger, hogyan nyeltem el? Nem késztetett arra, hogy fontolóra vedd, újra átgondold? Nem te, Corinna, veled minden rendben, te már valóban írtál valamit a Szodotban. Le a kalappal!

„Két fivér vitatkozott egymással egy földbirtokon, mindketten azt állították, az övék, így hát a rabbihoz mentek, hogy döntsön az ügyben. A rabbi így szólt: - Nem tudok sokat a birtokokról.

Halljuk, mit mond a birtok. - És lefeküdt a földre. Azt gondolták, megőrült.

Végül, mintegy tíz perc múlva, felkelt, és így szólt: - Nem tudok sokat a birtokról. Megkérdeztem a birtokot, kihez tartozik, és a birtok azt mondta:

Nem tartozom senkihez, ők tartoznak hozzám.”

De mi van a sok milliók és hectárok harácsolóival **?

Vajon mikor fognak tanulni ebből?


Angolról fordította: Andi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

** a karikatúrán Sharon így szól a bárányához: "Egy napon ez mind a tiéd lesz..."A háttérben ezerholdas birtoka, avagy maga Izrael látható...

szerda, december 29, 2004

Válaszul egy új barátom kérdéseire:

Válaszul egy új barátom kérdéseire:

Nagyra lehet becsülni egy ártalmas, gyűlöletes nemzet nyelvét és kultúráját?

Mély meggyőződésem és hitem, hogy a nemzetek nem gyűlölhetik egymást, hiszen a nemzetek nincsenek érzésekkel átitatva, csak az egyének.

Ameddig csak manipulátorok tartják kézben az információ terjedését, szinte mindig lehetséges lesz dróton rángatni az egyéneket.

Ez az, amiért az internet olyan fontos: vissza tudja fordítani a fegyvereket, helyet ad az egyéni hangnak.

Nehéz nyelv a héber?
Egyáltalán nem nehéz megtanulni héberül, ha a Közel-Keletről származol. A héber a sémi nyelvek közé tartozik, amelyek sokban befolyásolták, és nagyon hasonlóak hozzá.

Az arab nyelvészek által kidolgozott tételeket a héber nyelvtanra is alkalmazták a héber irodalom és kultúra aranykorában.
Abban az időben az arabok uralták Spanyolországot, és kultúránk sok fontos személyisége szoros kapcsolatban állt az övéikkel.

Én Romániában születtem, ahogy az ennek a blognak néhány fejezetében olvasható. „Sajnos” a román, habár egy gyönyörű és költői nyelv, nem rendelkezik sémi gyökerekkel…

Amikor megérkeztünk, 12 éves voltam. Két évvel később, amikor Romain Rolland Kolas Breugnon-ját olvastam a jeles héber költő, Abraham Shlonsky kiváló és gazdag fordításában, rájöttem, hogy egyetlenegyszer sem kellett a szótárért nyúlnom.
Ez valóban diadalmas pillanat volt.

Ma már sok sok ingyenes héber nyelvtanfolyam létezik. Nagyon egyszerűek és kellemesek. Nem így volt 1948-ban. A szülőknek a gyerekeiktől kellett tanulniuk, és ezt a feladatot én is elláttam, olyan mértékben, hogy máig is - óvakodjatok, ha héberül beszéltek a jelenlétemben - mindig résen vagyok. Tudjátok, mint Pavlov kutyája…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Angolról fordította: Andi

Az asszony és hét fia

Az asszony és hét fia


1.
Az Italo Calvino-féle Olasz népmesék olvasása közeben hirtelen feltűnt, hogy ezek a mesék számtalan jó tulajdonsággal ruházzák fel a nőket.Igaz, hogy nekünk is megvannak a saját héber népmeséink. A hagyományunk megőrzi és nagyra értékeli az izraeli nők passzív hősiességét.

2.
Vajon a Hanuka miatt van, hogy éppen az a történet jutott először eszembe, amelyet mindjárt elmesélek?
Tudjátok, a Hanuka a görögök elleni győzelem ünnepe.
Nem az olimpiai győzelemé.
A jó kétezer évvel ezelőttié.
Amikor azt követelték, hogy az egyistenhívő izraeliek bálványokat imádjanak.

3.
Ez „Az asszony és hét fia”.
Vagy „Az anya és hét fia”.
A későbbi változatok így nevezik: „Mirjam Bat Tanhum és hét fia”.
Vagy legújabban: „Hanna és hét fia”.

4.
Ha megölnek, sem hiszem el, hogy ez egy igaz történet.
És kit érdekelnek az efféle szörnyű történetek manapság?
Talán egy kis vidéki helyen…
Mondjuk a harmadik legnagyobb városunk, Haifa oktatási központjában…
Szakmai indítványom: Beszéljünk a hősiesség természetéről.

5.
A Nő/Anya/Mirjam/Hanna azt tanácsolja a fiainak, hogy ne hódoljanak a bálványnak, majd végignézi, ahogy egytől egyig kegyetlenül kivégzik őket.
A legkisebbnek, egy totyogó, még csecsszopó gyereknek, aki a tanácsát kéri, ezt mondja:
- Fiam, menj Ábrahámhoz, atyánkhoz, és mondd meg neki: „Ne légy annyira büszke. Te csak egy oltárt emeltél egyetlen fiadnak - én hetet emeltem. A tiéd csak próba volt - az enyém volt a Tett maga.” (Talmud Bavli, a Makkabeusok könyve)

6.
Mi a hősiesség?
Ábrahám, atyánk tette? Tréfálsz?
Ábrahámmal töröltettek el a pogány rítusok.
Az Asszony újjáéleszti a Hagyományt, a saját nyelvükön szól a pogányokhoz.
Ők csak az Erőszak nyelvét ismerik.

7.
A „Noffey Haneffesh”-ben Dacia Maraini elmeséli, hogy rezzent össze, valahányszor a névrokona, Dacia vértanú történetét hallotta, akinek levágták a melleit, mert nem volt hajlandó hódolni a bálványoknak, feladni a kereszténységét.
Egységben az erő!

8.
Az anya Ábrahám keblére küldi hetedik gyermekét.
Biztosan nem vagyunk olyan primitívek, mint akik azzal áltatják magukat, hogy szüzek keble vár rájuk a Paradicsomban.

9.
Az egyik változat szerint az Anya néhány nappal később eszét vesztette, és levetette magát a háza tetejéről.
Ezt már elhiszem.
A háztető a legmesszebbi pont, ahová az Asszony/Anya magával viheti engedetlenségét, s ahonnan leugorhat.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Angolról fordította: Andi