Wednesday, November 17, 2004

درباره شخص من

سلام و شالوم،

وبلاگ اصلی من اینجاست: Time In Tel-Aviv

از آنجا که راه دیگری برای ساختن بخش های فرعی نبود، من تا به حال ده وبلاگ فرعی ساخته ام که همه ساختار وب سایت من را دارند.نه، من خوره کامپیوتر نیستم -اگر معنی این کلمه درست باشد. وب سایت من بر اساس ایده هایم توسط دانیل و نتا از Atarim ساخته شده و یعکوف آونت از MWD هم انسان بزرگواری است که پشتیبان ساخت Time In Tel-Aviv بوده است.

آنچه شما اکنون در صفحه «درباره» می بینید یک استثناست، برای آنکه به بلاگر و این فضای فوق العاده ادای احترامی کرده باشم.

با اینهمه تنها مکانی که می توانید در آن آخرین نوشته های مرا در تمام این وبلاگ های فرعی ببینید پروفایل من است.

خوش آمدید!

--کورینا


ترجمه از اصل انگلیسی توسط مهدی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Google Groups Subscribe to TimeIn Tel-Aviv
Email:
Browse Archives at groups-beta.google.com