Sunday, January 09, 2005

عشق خطرناک

1.
خوشبختانه کتاب های من توسط منتقدان مورد تحسین قرار گرفته اند. اما
چنانکه همه ما می دانیم، خیلی وقتها هم منتقدان درباره کتاب هایی که دوست ندارند چیز می نویسند. فهمیدنش سخت است: چرا باید وقتت را برای کتابی که آنرا بی ارزش می دانی تلف کنی؟

2.
بیشتر نقدهای مثبت جدی و عمیق نوشته می شوند، در حالیکه نقدهای منفی جانبدارانه و هجو آمیزند. البته معمولا اینگونه نقدها سرگرم کننده اند و می توان گفت که علاقه عامه مردم به خون را ارضا می کنند.

حال کدام یک از این دو نقد خوانندگان بیشتری دارد؟ خواندن کدام یک تفکر برانگیزتر و عاقلانه تر است؟

3.
امروزه تفکر عموم مردم این است که تنها چیزهای مورد نیاز برای نوشتن یک کتاب، یک کامپیوتر و یک ناشر پر سر و صداست.

این یعنی یک سیل واقعی.

بنابراین، چنین گفته می شود که خواندن نقدهای آگاهی بخش بسیار لازم است. اگر این نبود چگونه می توانستیم بین آثار مختلف تمییز قائل شویم؟

4.
سالها پیش، به شکلی کاملا تصادفی در نمایشگاه سالانه کتاب های عبری در تل آویو، مردی را گوشه میدان دیدم که در کنارش سبدی بود و در آن سه توله سگ نهاده بود.

یکی را برداشتم تا فقط نوازشش کنم. فکر می کنید آن را سر جایش گذاشتم؟

نه. خریدمش.

اصلا با این موجودات آشنا نبودم. چیزی هم از آنها نشنیده بودم.

همین گونه است که کتاب ها قلب مرا می خرند.

* یک عبارت عبری

--کورینا


ترجمه از اصل انگلیسی توسط مهدی

Google Groups Subscribe to TimeIn Tel-Aviv
Email:
Browse Archives at groups-beta.google.com