szerda, december 29, 2004

Az asszony és hét fia

Az asszony és hét fia


1.
Az Italo Calvino-féle Olasz népmesék olvasása közeben hirtelen feltűnt, hogy ezek a mesék számtalan jó tulajdonsággal ruházzák fel a nőket.Igaz, hogy nekünk is megvannak a saját héber népmeséink. A hagyományunk megőrzi és nagyra értékeli az izraeli nők passzív hősiességét.

2.
Vajon a Hanuka miatt van, hogy éppen az a történet jutott először eszembe, amelyet mindjárt elmesélek?
Tudjátok, a Hanuka a görögök elleni győzelem ünnepe.
Nem az olimpiai győzelemé.
A jó kétezer évvel ezelőttié.
Amikor azt követelték, hogy az egyistenhívő izraeliek bálványokat imádjanak.

3.
Ez „Az asszony és hét fia”.
Vagy „Az anya és hét fia”.
A későbbi változatok így nevezik: „Mirjam Bat Tanhum és hét fia”.
Vagy legújabban: „Hanna és hét fia”.

4.
Ha megölnek, sem hiszem el, hogy ez egy igaz történet.
És kit érdekelnek az efféle szörnyű történetek manapság?
Talán egy kis vidéki helyen…
Mondjuk a harmadik legnagyobb városunk, Haifa oktatási központjában…
Szakmai indítványom: Beszéljünk a hősiesség természetéről.

5.
A Nő/Anya/Mirjam/Hanna azt tanácsolja a fiainak, hogy ne hódoljanak a bálványnak, majd végignézi, ahogy egytől egyig kegyetlenül kivégzik őket.
A legkisebbnek, egy totyogó, még csecsszopó gyereknek, aki a tanácsát kéri, ezt mondja:
- Fiam, menj Ábrahámhoz, atyánkhoz, és mondd meg neki: „Ne légy annyira büszke. Te csak egy oltárt emeltél egyetlen fiadnak - én hetet emeltem. A tiéd csak próba volt - az enyém volt a Tett maga.” (Talmud Bavli, a Makkabeusok könyve)

6.
Mi a hősiesség?
Ábrahám, atyánk tette? Tréfálsz?
Ábrahámmal töröltettek el a pogány rítusok.
Az Asszony újjáéleszti a Hagyományt, a saját nyelvükön szól a pogányokhoz.
Ők csak az Erőszak nyelvét ismerik.

7.
A „Noffey Haneffesh”-ben Dacia Maraini elmeséli, hogy rezzent össze, valahányszor a névrokona, Dacia vértanú történetét hallotta, akinek levágták a melleit, mert nem volt hajlandó hódolni a bálványoknak, feladni a kereszténységét.
Egységben az erő!

8.
Az anya Ábrahám keblére küldi hetedik gyermekét.
Biztosan nem vagyunk olyan primitívek, mint akik azzal áltatják magukat, hogy szüzek keble vár rájuk a Paradicsomban.

9.
Az egyik változat szerint az Anya néhány nappal később eszét vesztette, és levetette magát a háza tetejéről.
Ezt már elhiszem.
A háztető a legmesszebbi pont, ahová az Asszony/Anya magával viheti engedetlenségét, s ahonnan leugorhat.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Angolról fordította: Andi